V sobotu 12. listopadu jsme s FS Dykyta i DFS Dykytka tančili turistům, jakožto jejich dlouholetí partneři, na výroční schůzi. Hned po tom nás ale čekal velký úkol. V LDN totiž jedna moc milá seniorka slavila narozeniny, a my ve spolupráci s vedením nemocnice jsme se rozhodli udělat nejen pro tuto dámu, ale pro celé oddělení LDN II, malé překvapení. S dětmi z Dykytky jsme jim přijeli zatancovat a zazpívat, ale především udělat jim radost. Za odměnu nám dámy upekly koláč a dostaly jsme zvoneček na památku. Pro nás ovšem byla největší odměnou radost a štěstí v očích dlouhodobě nemocných pacientů. A když nám paní oslavenkyně děkovala se slzou v oku, moc rádi jsme přislíbili, že určitě brzy přijedeme zase 🙂